• Bedrijfsadministratie

  verzorgen boekhouding en het samenstellen van de jaarrekening

  Als ondernemer ontkomt u er niet aan. Het voeren van een gedegen bedrijfsadministratie is een wettelijke verplichting. Deze taak vraagt om specifieke kennis en de nodige tijd.

  Periodiek levert u al uw administratieve stukken aan. Wij verwerken al uw gegevens en maken deze inzichtelijk. De resultaten worden besproken. Dit levert u een schat aan informatie op. U ziet exact hoe uw onderneming er voor staat en waar u eventueel nog kunt bijsturen. Dat biedt ruimte voor ondernemen.

  Om iets te lezen over het samenstellen van de jaarrekening kunt op op lees meer klikken

 • Jaarrekening

  Financieel jaar in kaart met uw onderneming

  Naast het feit dat u als ondernemer verplicht bent om een administratie te voeren, is het verstandig om de resultaten weer te geven in een jaarrekening.
  De jaarrekening is gebaseerd op uw financiële administratie. Het is het financiële eindverslag van uw organisatie. Hart van de zaak weet als geen ander wat daarvoor nodig is. Wij stellen voor u de balans en resultatenrekening samen, inclusief de daarbij behorende toelichting.
  Een jaarrekening geeft de lezer ervan inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Een jaarrekening dient voor verschillende partijen.
  Naast de bespreking van de tussentijdse cijfers bent u als ondernemer de eerste partij die baat heeft bij de jaarrekening. De bespreking van de jaarrekening en ons daarop aansluitend advies is erop gericht om uw positie nog verder te verbeteren.

 • Jaarrekening

  De optimalisatie van uw bedrijfsvoering, daar draait het immers om.

  De Belastingdienst is de tweede partij. De ondernemer legt financiële verantwoording af aan de Belastingdienst. Met de gegevens uit de jaarrekening wordt de winstaangifte inkomstenbelasting ingediend.

  Een derde partij kunnen externe financiers zijn. Als u geld heeft geleend om uw onderneming verder te helpen, is het logisch dat de financier een garantie van u wilt. Ieder jaar wordt de jaarrekening gevraagd, zodat kan worden bekeken hoe vermogend uw onderneming is ten opzichte van het jaar daarvoor. Op die manier kan de financier extra zekerheden eisen als het slecht gaat, maar ook besluiten om in de toekomst vaker leningen te verschaffen, omdat het zo goed gaat.

 • Fiscale Quick Scan

  Optimaal gebruik maken van het fiscale klimaat.
  Bent u benieuwd of uw bedrijf optimaal gebruik maakt van de fiscale wet- en regelgeving in Nederland? Hart van de zaak kan een Quick Scan voor uw bedrijf uitvoeren om erachter te komen!
  Handig als u wil weten of uzelf alles goed heeft gedaan, maar ook handig ter aanvulling of controle van uw huidige boekhouder of accountant!

  Het enige wat wij nodig hebben van u is een stukje van uw tijd in de vorm van een kennismakingsgesprek en inzage in uw stukken. Hiermee kunnen wij zo nauwkeurig mogelijk bepalen welk fiscaal voordeel er van toepassing is op uw bedrijf! Uiteraard zijn al deze gesprekken en stukken vertrouwelijk en behandelen wij ze met de grootst mogelijke zorg!

  Met de Quick Scan van Hart van de zaak verzekert u zichzelf ervan dat uw bedrijf het maximale voordeel behaalt op fiscaal gebied.